Vind & Vatten i Ystad AB

Skåne län

Information

Vind & Vatten i Ystad AB är ett av många bolag som finns i Ystad. Det är nämligen den kommunen som Vind & Vatten i Ystad AB finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Vind & Vatten i Ystad AB är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 2007-11-08.

Vind & Vatten i Ystad AB som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 2007-07-02. Men sedan 2007-11-08 så har Vind & Vatten i Ystad AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Karlsfältsv. 363, 271 73, Köpingebro. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Vind & Vatten i Ystad AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0411-550073.

Ystad arbetar för att bolag som Vind & Vatten i Ystad AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Vind & Vatten i Ystad AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Skåne län.

Bolaget ska äga och hyra ut segelbåtar, driva vindkraftverk, handel och förvaltning av fast egendom, aktier och övriga värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Vind & Vatten i Ystad AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Vind & Vatten i Ystad AB och det är följande personer, Olsson, Olle Mikael som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Eva Ann-Charlott som är född 1961 och har titeln Suppleant, Ström, Lars Mikael som är född 1946 och har titeln Revisor, Hans Andersson Group AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Vind & Vatten i Ystad AB är 556733-3652.