Ystads Industrifastigheter Aktiebolag

Skåne län

Information

Ystads Industrifastigheter Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Ystad. Det är nämligen den kommunen som Ystads Industrifastigheter Aktiebolag finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Ystads Industrifastigheter Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Ystads Industrifastigheter Aktiebolag som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1962-01-24. Men sedan 1981-01-01 så har Ystads Industrifastigheter Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Stortorget G. Rådhuset, 271 43, Ystad. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Ystads Industrifastigheter Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0411-77355.

Ystad arbetar för att verksamheter som Ystads Industrifastigheter Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Ystads Industrifastigheter Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Skåne län.

Ystads industrifastigheter AB ska - inom Ystads kommun förvärva, äga, sälja, bebygga och förvalta fastigheter för näringslivets behov - med lämplig upplåtelseform erbjuda näringslivet byggnader och fastigheter utifrån företagets behov och kommunens planering - ha en systematisk och dokumenterad kunskapsbank om fastigheter som finns i annan ägo än bolagets och som är lämplig för närings- livsverksamhet samt medverka vid fömedling av dessa - i nära kontakt med det lokla näringslivet ha kunskap om näringslivets framtida behov av fastigheter -marknadsföra Ystad så att näringslivet i Sverige uppfattar komunen som en attraktiv plats och partner vid nyetablering -attraktiv plats och partner vid nyetablering - bedriva sin verkamhet så att ägarnas avkastningskrav uppnås - inom samtliga verksamheter arbeta för god miljö och säkerhet.

Firmatecknare för Ystads Industrifastigheter Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Karlsson, Lisbeth Erna Martina -Larsson, Per Einar -Mårtensson, Kent-Ingmar Ronny -Nielsen, Ronny Helmuth -Olsson, Per Rune Staffan Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Ystads Industrifastigheter Aktiebolag och det är följande personer, Larsson, Per Einar som är född 1949 och har titeln VD, Larsson, Per Einar som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Nielsen, Ronny Helmuth som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Karlsson, Lisbeth Erna Martina som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Mårtensson, Kent-Ingmar Ronny som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Per Rune Staffan som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot.Borgström, Bertil Erik som är född 1942 och har titeln Suppleant, Nilsson, Karin Paula som är född 1970 och har titeln Suppleant, Öhrström, Kjell Roger Joakim som är född 1971 och har titeln Suppleant.Ernst & Young Aktiebolag som är född och har titeln Revisor.Hallberg, Ulf Thomas som är född 1965 och har titeln Revisorssuppleant.Öhrström, Lennart John Anders som är född 1953 och har titeln Huvudansvarigrevisor.Haglund, Leif Knut som är född 1942 och har titeln Lekmannarevisor.Åkesson, Per Erik som är född 1941 och har titeln Lekmannarevisor.

Organisationsnummer för Ystads Industrifastigheter Aktiebolag är 556081-7271.