CAJSA S. LUND FORUM MUSIKARKEOLOGI

Skåne län

Information

CAJSA S. LUND FORUM MUSIKARKEOLOGI hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Ystad som är den kommunen där CAJSA S. LUND FORUM MUSIKARKEOLOGI finns. I Ystad så finns det många olika Enskild firma och i Skåne län så finns det ännu fler Enskild firma. CAJSA S. LUND FORUM MUSIKARKEOLOGI tillhör verksamheterstypen Enskild firma och verksamheten har F-skatt vilket CAJSA S. LUND FORUM MUSIKARKEOLOGI har haft sedan 1994-01-01. CAJSA S. LUND FORUM MUSIKARKEOLOGI har funnits sedan och 1996-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till CAJSA S. LUND FORUM MUSIKARKEOLOGI så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 040-461198.

Ystad arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

CAJSA S. LUND FORUM MUSIKARKEOLOGI har idag 400523-XXXX som sitt organisationummer.

är den som för stunden ansvarar för CAJSA S. LUND FORUM MUSIKARKEOLOGI

Utställnings-, konsult-, produktions-, författar- och förlagsverksamhet m m inom musik och arkeologi

I CAJSA S. LUND FORUM MUSIKARKEOLOGI så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är STOMBERG LUND, CAJSA CHRISTINA som är född 1940 och har titeln Innehavare av enskild firma, .