HSB:s Bostadsrättsförening Belladonna i Ystad

Skåne län

Information

HSB:s Bostadsrättsförening Belladonna i Ystad är ett av många verksamheter som finns i Ystad. Det är nämligen den kommunen som HSB:s Bostadsrättsförening Belladonna i Ystad finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

HSB:s Bostadsrättsförening Belladonna i Ystad är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

HSB:s Bostadsrättsförening Belladonna i Ystad som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1970-05-15.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till S:t Knuts Torg 1, 271 42, Ystad. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB:s Bostadsrättsförening Belladonna i Ystad så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0411-557440.

Ystad arbetar för att verksamheter som HSB:s Bostadsrättsförening Belladonna i Ystad ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB:s Bostadsrättsförening Belladonna i Ystad. Det finns flera verksamheter i Skåne län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB:s Bostadsrättsförening Belladonna i Ystad är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Nilsson, Monica Ann-Kristin -Persson, Gudrun Ulla-Britt -Persson, Kurt Börje Vilgott -Persson, Paul Anders.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB:s Bostadsrättsförening Belladonna i Ystad och det är följande personer, Persson, Paul Anders som är född 1970 och har titeln Extern firmatecknare, Krondahl, Lars Håkan Torbjörn som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Monica Ann-Kristin som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Gudrun Ulla-Britt som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Kurt Börje Vilgott som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Sven Åke Ingvar som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot.Berggren, Siv Ulla Margareta som är född 1936 och har titeln Suppleant, Nilsson, Lars Agne som är född 1940 och har titeln Suppleant, Persson, Ella Marianne som är född 1944 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för HSB:s Bostadsrättsförening Belladonna i Ystad är 748000-2489.