Bostadsrättsföreningen Sankt Hans Torg

Skåne län

Information

Bostadsrättsföreningen Sankt Hans Torg är ett av många verksamheter som finns i Ystad. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Sankt Hans Torg finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Bostadsrättsföreningen Sankt Hans Torg som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1945-07-16.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till S:t Hans Torg 1 A, 271 31, Ystad. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Sankt Hans Torg så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Ystad arbetar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Sankt Hans Torg ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Sankt Hans Torg. Det finns flera verksamheter i Skåne län.

Föreningen har till ändamål att förvalta föreningens egendom och i dess fastighet, utan tidsbegränsning, upplåta bostäder åt medlemmarna. Medlems rätt i föreningen, på grund av sådan upplåtelse, kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Sankt Hans Torg är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av -Carlsson, Ulf Jörgen -Olsson, Lars Olle Greger i förening med -Lennartsson, Erik Lennart.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Sankt Hans Torg och det är följande personer, Carlsson, Ulf Jörgen som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Lennartsson, Erik Lennart som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Lars Olle Greger som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Sankt Hans Torg är 748000-1606.