Skårby Lokalförening ek. för.

Skåne län

Information

I Ystad finns det ett Ekonomisk förening som heter Skårby Lokalförening ek. för.. Det finns flera verksamheter som liknar Skårby Lokalförening ek. för. i Skåne län. Ystad är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Skårby Lokalförening ek. för. är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera verksamheter som är det i Skåne län.

Sedan 1916-05-04 så har Skårby Lokalförening ek. för. varit registrerat och sedan 1980-01-01 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är Skårby Lokalförening ek. för. och det finns fler verksamheter som är det i Ystad.

Vill man komma i kontakt med Skårby Lokalförening ek. för. så kan man gör det genom att posta ett brev till G. Lundav. 575, 271 91, Ystad. Vi ni istället prata med Skårby Lokalförening ek. för. så kan ni göra det på 0411-71088.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att själv eller genom annan 1. inköpa, förädla och sälja produkter från medlemmarnas växt- odling, marknadsföra insatsvaror till växtodling, animalieproduktion och skogsbruk för medlemmarnas lantbruk och livsmedelsproduktion, 2. inköpa och sälja byggvaror, maskiner och utrustning för med- lemmarnas produktion, 3. bedriva handel med livsmedel och andra varor och tjänster i den mån styrelsen finner det lämpligt, 4. äga och förvalta fastigheter, företrädesvis med anknytning till föreningens verksamhet, 5. främja lantbrukets tekniska och ekonomiska utveckling, 6. främja lantbrukarnas föreningsrörelse, 7. bedriva med det sagda förenlig eller sammanhängande verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Andersson, Kurt Lennart som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Fridh, Alf Christer som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Hassel, Bo Torsten som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Bo Göran som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjöstedt, Per Gustav Lennart som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Åkesson, Jan-Åke Ingvar som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamotPersson, Jan Anders som är född 1957 och har titeln Suppleant, Persson, Jan Thomas Roger som är född 1974 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Sjöstedt, Per Gustav Lennart -Åkesson, Jan-Åke Ingvar .

Skårby Lokalförening ek. för. har 748000-1432 som sitt organisationsnummer.