Riksbyggens Bostadsrättsförening Ystadshus nr 4

Skåne län

Information

I Skåne län så finns Riksbyggens Bostadsrättsförening Ystadshus nr 4. Det är en av många företag som är verksamma i denna region. Kommunen som företaget ligger i är Ystad här finns det många olika Bostadsrättsförening. Riksbyggens Bostadsrättsförening Ystadshus nr 4 tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Skåne län. Ystad jobbar hårt för att företag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra företag som finns i Skåne län gör att företag trivs där.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Ystadshus nr 4 är ej momsregistretat och har organisationsnummer 748000-1044.

Vill man komma i kontakt med företaget så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer).

Riksbyggens Bostadsrättsförening Ystadshus nr 4 är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Riksbyggens Bostadsrättsförening Ystadshus nr 4 så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Eriksson, Stig Arne som är född 1946 och har titeln Suppleant . Johansson, Anna Karin Liselott som är född 1968 och har titeln Suppleant , Persson, Birgitta Elisabet Margareta som är född 1943 och har titeln Suppleant , Rosborg, Erica Agnes som är född 1988 och har titeln Suppleant .

Företaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.