HSB Bostadsrättsförening Ägir i Ystad

Skåne län

Information

748000-0707 är organisationsnummer för verksamheten HSB Bostadsrättsförening Ägir i Ystad. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB Bostadsrättsförening Ägir i Ystad är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Ystad som är den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Ägir i Ystad finns i.

HSB Bostadsrättsförening Ägir i Ystad har varit registrerat sedan 1937-02-27 och det finns flera verksamheter i Skåne län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB Bostadsrättsförening Ägir i Ystad så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

HSB Bostadsrättsförening Ägir i Ystad är och det finns flera verksamheter i Ystad som också är .

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Ägir i Ystad är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Lindroth, Monica Elisabeth -Ljunggren, Jan Sone Jerry -Persson, Nils-Åke Andreas -Rostvall, Kerstin Ann-Marie

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Ägir i Ystad så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:
S:t Knuts Torg 1, 271 42, Ystad

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB Bostadsrättsförening Ägir i Ystad och det är Grönberg, Ida Anne Madeleine som är född 1986 och har titeln Ordinarie ledamot, Hultin, Eva Ann-Christine som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindroth, Monica Elisabeth som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Ljunggren, Jan Sone Jerry som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Nils-Åke Andreas som är född 1986 och har titeln Ordinarie ledamot, Rostvall, Kerstin Ann-Marie som är född 1928 och har titeln Ordinarie ledamotLeoo, Karl Frederik som är född 1972 och har titeln Suppleant,