HSB bostadsrättsförening Domar i Ystad

Skåne län

Information

748000-0681 är organisationsnummer för verksamheten HSB bostadsrättsförening Domar i Ystad. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB bostadsrättsförening Domar i Ystad är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Ystad som är den kommunen som HSB bostadsrättsförening Domar i Ystad finns i.

HSB bostadsrättsförening Domar i Ystad har varit registrerat sedan 1960-09-15 och det finns flera verksamheter i Skåne län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB bostadsrättsförening Domar i Ystad så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

HSB bostadsrättsförening Domar i Ystad är och det finns flera verksamheter i Ystad som också är .

Firmatecknare för HSB bostadsrättsförening Domar i Ystad är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Elna Eivor Agneta -Eklund, Eva Carina -Källman, Roland Jan-Åke -Lindqvist, Inger Gertrud Marianne

Vill ni komma i kontakt med HSB bostadsrättsförening Domar i Ystad så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:
S:t Knuts Torg 1, 271 42, Ystad

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB bostadsrättsförening Domar i Ystad och det är Andersson, Elna Eivor Agneta som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Eklund, Eva Carina som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Gert Arne Lennart som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Källman, Roland Jan-Åke som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindqvist, Inger Gertrud Marianne som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Henriksson, Lena Marianne som är född 1954 och har titeln SuppleantStoltz, Kristina Birgitta som är född 1955 och har titeln Suppleant, Wahlqvist, Karin Ann-Louise som är född 1958 och har titeln Suppleant,