HSB:s Bostadsrättsförening Skonaren i Ystad

Skåne län

Information

HSB:s Bostadsrättsförening Skonaren i Ystad är ett av många bolag som finns i Ystad. Det är nämligen den kommunen som HSB:s Bostadsrättsförening Skonaren i Ystad finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

HSB:s Bostadsrättsförening Skonaren i Ystad som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1963-11-15.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Regementsg. 5, 271 41, Ystad. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB:s Bostadsrättsförening Skonaren i Ystad så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0411-14904.

Ystad arbetar för att bolag som HSB:s Bostadsrättsförening Skonaren i Ystad ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB:s Bostadsrättsförening Skonaren i Ystad. Det finns flera bolag i Skåne län.

Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och andra lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden.

Firmatecknare för HSB:s Bostadsrättsförening Skonaren i Ystad är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Borg, Leif Kennet -Johansson, Bo Göran -Nilsson, Sven Åke Bertil -Stoltz, Dan Peter.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB:s Bostadsrättsförening Skonaren i Ystad och det är följande personer, Borg, Leif Kennet som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Bo Göran som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Sven Åke Bertil som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Sven Åke Ingvar som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Stoltz, Dan Peter som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Gerberg, Per Åke som är född 1942 och har titeln Suppleant.Hedin, Göran Christer som är född 1959 och har titeln Suppleant, Ljungström, Bertil Lennart som är född 1946 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för HSB:s Bostadsrättsförening Skonaren i Ystad är 748000-0624.