HSB Bostadsrättsförening Olof i Ystad

Skåne län

Information

748000-0608 är organisationsnummer för verksamheten HSB Bostadsrättsförening Olof i Ystad. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB Bostadsrättsförening Olof i Ystad är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Ystad som är den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Olof i Ystad finns i.

HSB Bostadsrättsförening Olof i Ystad har varit registrerat sedan 1958-01-31 och det finns flera verksamheter i Skåne län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB Bostadsrättsförening Olof i Ystad så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 2001-09-24.

HSB Bostadsrättsförening Olof i Ystad är och det finns flera verksamheter i Ystad som också är .

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Olof i Ystad är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Lindgren, Kent Tommy -Stoltz, Henry Gustav Lennart -Waktmar, Allan Reidar -Wallander, Bengt Göran

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Olof i Ystad så kan ni göra det på telefon genom 0411-557440 eller genom brev på följande adress:
S:t Knuts Torg 1, 271 42, Ystad

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB Bostadsrättsförening Olof i Ystad och det är Hansson, Gert Arne Lennart som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindgren, Kent Tommy som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Stoltz, Henry Gustav Lennart som är född 1924 och har titeln Ordinarie ledamot, Waktmar, Allan Reidar som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Wallander, Bengt Göran som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Byström, Ulla Birgitta som är född 1934 och har titeln SuppleantLarsson, Karin Ingegerd som är född 1960 och har titeln Suppleant, Nilsson, Bengt Agne Evert som är född 1941 och har titeln Suppleant, Svedberg, Said som är född 1937 och har titeln Suppleant