HSB:s Bostadsrättsförening Utkiken i Ystad

Skåne län

Information

HSB:s Bostadsrättsförening Utkiken i Ystad hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Ystad som är den kommunen där HSB:s Bostadsrättsförening Utkiken i Ystad finns. I Ystad så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB:s Bostadsrättsförening Utkiken i Ystad tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. HSB:s Bostadsrättsförening Utkiken i Ystad har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSB:s Bostadsrättsförening Utkiken i Ystad så kan ni göra det genom att skicka er post till S:t Knuts Torg 1, 271 42, Ystad men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0411-65620.

Ystad arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

HSB:s Bostadsrättsförening Utkiken i Ystad har idag 716438-8907 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Ceihagen, Gunnel Agneta Inga-Lill -Nilsson, Eva Carina -Pettersson, Hans Johnny -Sjölander, Per-Åke är den som för stunden ansvarar för HSB:s Bostadsrättsförening Utkiken i Ystad

1993-01-07 Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lo- kaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritids- verksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja service- verksamhet med anknytning till boendet.

I HSB:s Bostadsrättsförening Utkiken i Ystad så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Ceihagen, Gunnel Agneta Inga-Lill som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Dehman, Anna Katarina som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Eva Carina som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Hans Johnny som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Raymond Lars-Erik som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjölander, Per-Åke som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamotErlandsson, Per-Inge Gustaf som är född 1957 och har titeln Suppleant, Henriksson, Lena Marianne som är född 1954 och har titeln Suppleant, Månsson, Lars Martin Anders som är född 1973 och har titeln Suppleant.